[BIN: 1231]

Herre Karl lever fredlaus

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjönnemyr, Mo, Telemark .

 Sko no ein 1 Here kall misse sitt liv
å eg skå lysast av lande
so sko eg late ellen å den raue logjen
ikring dei lånde sende.
-Fyr Herekall å han liver frelaust -
1 han
Ekstra opplysninger