[BIN: 1230]

Herre Karl lever fredlaus

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Hæge Aarmote, Mo, Telemark .

1. Den eine skoren fekk kungen på fot
den are treiv han i hende
men då måtte han på skogjen röme
fy here Kall måtte han renne.
-Men here Kall å han liver frelaus -
2. Kungen han talar ti sine drengjir
han talar ti sveinar små
de sete han unge here Kall
alt uti de tårni blå.
3. Höyr du danske konungjen
hot eg seie de
eg by'e fy here Kall min festarmann
bå gull å de liggendes fe.
4. Nei gakk burt fruva Ingebjör
den bön kann du alli få
du löyser inkje here Kall din festarmann
her oto de tårni blå.
5. Eg by'e fyr hånom ein myllaredamm
som sviv'e i femta gullkvennar
låsanne dei æ av röde gull
å myllunne löype i jönno.
6. Nei [gakk burt fruva Ingebjör
den bön kann du alli få
du löyser inkje here Kall din festarmann
her oto de tårni blå].
7. Eg by'e fyr hånom so stort eitt syllstaup
som stemde på femta gullfötar
der sviv'e inni ei liti syllkoks
som hev gjengji i nie manns bötar.
8. Nei [gakk burt fruva Ingebjör
den bön kann du alli få
du löyser inkje here Kall din festarmann
her oto de tårni blå].
9. Eg hev boi fy Here Kall min festarmann
bå gull å peningar mange
du sko alli liva den herredag
du sko bli boen mei fy ein fangji.
10. - - - - - -
- - - - - - - - -
so sko eg lata ell å röde logji
leike ivi land å rikji.
11. Eg sko lata ell å röde logji
leike ivi land å rikji
de passar eg så liti på
kven som leng'e av okkon sko' liva.
12. De va' danske konungjen
han talar ti sveinar små
di löyser 'en unge here Kall
alt oto de tårni blå.
Ekstra opplysninger