[BIN: 1224]

Folke Algotsons bruderov.
Falkvor Lommansson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Elen Rolleivstad, Fyresdal, Telemark .

1. Dæ va' drust herr Lomman
han ville te bryllaups bjoe
dæ va' no Magnus Alegrevens sön
han lete sin gangar ringskoe.
-Dei Alegrevnesönner av Lylland
dei beder om freden -
2. Dæ va' no [drust herr Lomman
han ville te bryllaups] reie
[dæ va' no Magnus Alegrevens sön
han lete sin gangar] skormeie.
3. Tilegt um sundags morgoen
för soli rjoar i dalar
dæ va' då Magnus Alegrevens sön
legge på forgylte salar.
4. Tilegt [um sundags morgoen
för soli rjoar] i lie
[dæ va' då Magnus Alegrevens sön
legge på forgylte] grime.
5. Dæ va' no den liten smådreng
han ut igjenom vindauga såg
her æ' fullt toni av frammende folk
å adde heve brynjunne blå.
6. Dæ va' då stolten fru Elensborg
ho ut igjenom vindauga såg
forvisst æ dæ Magnus Alegrevens sön
eg ser dæ på hass gangar grå.
7. De tager av mig mit hovedguld
sette på mig en silkelue
inn kjeme Magnus Alegrevens sön
han kjender mig for en frue.
8. De tager [av mig mit hovedguld]
sette mig iblandt andre kvinder
inn kjeme [Magnus Alegrevens sön]
han monne meg ikkje kjenne.
9. Inn kjeme Magnus Alegrevens sön
med sværdet i höire hand
hans öien stad på fru Elensborg
så snart han hende fann.
10. Dæ va no Magnus Alegrevens sön
han helsede fruer og kvinder
först og sidst fruva Elensborg
så snart han hende mon kjenne.
11. Dæ va' no Magnus Alegrevens sön
han tog hende uti sitt fang
mindes I stolten fru Elensborg
I var givet meg et barn.
12. Ti svara1 stolten fru Elensborg
hende randt tårer på kinn
man gjörer så mangt efter frænders råd
og siden tykkes det være ilde.
1tala
13. Ti tala stolten fru Elensborg
talar ho ti så bratt
I giver mig denne raske kjempe
alt både öl og mat.
14. Jeg vil2 ikke æde jeg vil3 ikke drikke
ei heller det klare vin
for jeg haver vundet den skjönne jomfru
som va' allerkjærasten min
2og
3gider
15. Upp stende drust herr Lommand
va' klædd i skarlagen rö
I stander op alle mine gode kjæmper
som jeg haver givet bröd.
16. De va no Magnus Alegrevens sön
han hoggji ivi brede bor å benkjer
så hoggje han i hel dei raske kjemper4
så let han sitt bryllaup skjenkje.
4kjempunne
Ekstra opplysninger