[BIN: 1221]

Folke Algotsons bruderov.
Falkvor Lommansson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Anne Svolsbru, Telemark .

 Aa de va' Folkvar Lommanson
mæ högande hatt om hende
eg helsar deg stolte Svendelin 1
so væl eg monne deg kjenne.
1 han steig seg inn at stuedör
Ekstra opplysninger