[BIN: 1220]

Folke Algotsons bruderov.
Falkvor Lommansson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Skafså, Telemark .

1. Heimte rei Tostein Davidson
mæ sjuke mennar å få
Falkur spilar i heio nor
alt mæ sitt vene mår.
2. Heimte rei Tostein Davidson
mæ sunde salar å tome
Falkur spilar i heio nor
alt mæ si rosensplome.
3. De va' tilegt um morgonen
då soli ho skin i lundi
då spilar folen unden Vendelill
som kåte bukkeblo'i.
4. De va' tilegt um morgonen
då soli ho skin i lii
då spilar folen unde Vendelill
som kåte bukkekje'i.
Ekstra opplysninger