[BIN: 1218]

Folke Algotsons bruderov.
Falkvor Lommansson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1915 av Torleiv Hannaas etter Gunnar Hillestad, Åmli, Aust-Agder .


De va Falkor Lommannsson
tok hatten i vide hende
så helsar han frua Endeli
so væl h[an] henne mon kjende.
- Dei kunna so væl dei folanns hestann utrie-

2. Frua Endeli ho slo si hond i bori
hadd' no min herri vor' heimi i dag
du ha kje silt tala slik' or.
3. De va no Falkor Lommannsson
reiste norafjells mæ glahestar og fruor
Tostein Davidsson reiste heim att
med brotne salar o tome.
Ekstra opplysninger