[BIN: 1217]

Folke Algotsons bruderov.
Falkvor Lommansson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Aasmund Heggstøyl, Telemark .

1. De møttes ut paa Demannheii
uti so tykk ein mo
soli fekk ikkje paa heiane skjine
fe røyk av manneblo.
- Riddaren vaagar 'n live sitt fe ei jaamfru-
2. Heimatt rei 'n Tosstein Davidsson
mæ brutne [salar og tome]
Falkvaar han spilar fe bergo nor
alt mæ sin rosens plome.
Ekstra opplysninger