[BIN: 1216]

Folke Algotsons bruderov.
Falkvor Lommansson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1878 av Ivar Mortensson etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Vi () mine hovmenn
vi () mine hester
Ekstra opplysninger