[BIN: 1215]

Folke Algotsons bruderov.
Falkvor Lommansson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911-12 av Gunnhild Kivle etter ukjent sanger, Seljord, Telemark
.

1. De va Falkvord Lommannson
han seg av gare rei
der grodde kje grasi paa femten aar
der hans graa gangere steig.
-Ridderen vaagar1 live sit fe 'n jomfru -
1vaagar han
2. De var Falkvord Lommannsson
han kom seg riand i gaar
in so springe den liten smaadreng
segjer han tiind i fraa.
3. In so springe den liten smaadreng
seie han tiend i fraa
her stend fult tuni af hærklædde mænd
aa alle som duvunne graa.
4. Aa de va fruga Mendelin
ho saag seg ativi hær
der saag ho Falkvord Lommannsson
me herske store fær.
5. De va fruga Mendelin
ho ut av vindauga saag
de er Falkvord Lommannsson
han hev meg lengstom traatt.
6. De taka av meg mit hovugull
aa sete meg me nere borsende
kjem han inn Falkvord Lommannsson
han maa meg inkje kjenne.
7. De taka av meg mit hovugull
aa bind upp med strike smaa
kjem han inn Falkvord Lommannsson
han maa meg inki sjaa.
8. Inn kjem Falkvord Lommannsson
med hogan hatt i hende
helsar han fruga Mendelin
so vel som eg deg monne kjenne.
9. Høyrer du fruga Mendelin
du tar deg inki løyne
hesten min stend i Allansgari
idag skaa du en røyne.
10. Aa de va fruga Mendelin
ho slo sin neve mot bor
var han heime Torstein Davidson
du lyste enki slike or.
11. De va Falkvord Lommannsson
han jordes i haanda sterk
saa tok han fruga Mendelin
aa sette paa høgan hest.
12. Aa de va naa den liten smaasvein
han aktas ki lenger aa lite
saa tok han salen av nagla ne
aa lagde paa øsen den kvite.
13. Aa de va no den liten smaasvein
han jorde baade rei og rann
so rei han dei femten vælske milir
te han Torstein Davidson fann.
14. Her site du Torstein Davidson
drikke mjø aa vin
Falkvord Lommannsson er heime
aa reiser med bruri di.
15. De va Torstein Davidson
han va so ille ved or
brone mjøen i skaali var
den slepte han ne paa bor.
16. Upp sto Torstein Davidson
han ropar ivi all den gaar
de stande upp alle mine goe hommen
klæ dikkon i brynjunne blaa.
17. Høyrer de alle mine goe hommenn
de klæ dikaan inkje fals
de kjenner vel Falkvord Lommansson
de er ein hare hals.
18. Seint va de om sundags eftan
daa kveste dei sine spjut
aarle va de om maandags morgon
daa rei dei hærkjempun ut.
19. De va Falkvard Lommansson
han saag seg attivi hær
etter kjem Tostein Davidson
vaar herre ver i mi fær.
20. Dei møttes utpaa demanhei
uti saa tyk ein gnyr
branden beit aa brynja sleit
aa røyken sto uppi sjy.
21. Dei møttes paa demannheii
uti saa tyk ein moe
soli gat ki paa nuta skine
fe røyken av mannebloe.
22. Dei stridde der i dagar
aa vel i daganne tvaa
atte sto Torstein Davidson
alt folki de falt i fraa.
23. Heimat rei Torstein Davidson
me trøytte mennar aa saare
Falkvord spelar fi berga nor
alt med sin kjæraste kaate.
24. Heimat rei Torstein Davidson
me brotne salar aa tome
Falkvord spelar fi bergo nor
alt med si rosens plome.
25. De var Torstein Davidson
han syrjer no inkje saa saart
her er saa mange stolte jomfrugur
som sjønnune fyjer naat.
Ekstra opplysninger