[BIN: 1214]

Folke Algotsons bruderov.
Falkvor Lommansson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911-12 av Gunnhild Kivle etter ukjent sanger, Seljord, Telemark .

1. Dæ var Torstein Davisson
han vil te brylaup bjoe
aa de va Falkvaar Lomansson
aa lat sine hestar ringskoe.
-Rideren vaagar live sit fe ei jomfru -
2. De va aarlig om morgon
soli grur i dale
up stend Falkvor Lomanson
aa lege paa gylte salle.
3. Ut kjæm hans sæle moer
renner a taarir paa kin
haare agtar du hen i dag
du Falkvor kjære son min.
4. Høirer du de mi sæle morir
de æ meg saa aller verst
eg vi no taka att vivi de
som Torstein Davidson he fest.
5. Aa de va Falkvor Lomanson
han seg af gare rei
Ekstra opplysninger