[BIN: 1213]

Folke Algotsons bruderov.
Falkvor Lommansson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1916-17 av Gunnhild T. Kivle etter ukjent sanger, Seljord, Telemark .

1. Dæ va Falkvor Lommanson
han seg av gare rei
der grode ikke gras paa femten aar
der hans graa gangar steig.
-Rideren vaagar live sit fe ei jomfru -
2. De va Falkvor Lommanson
han kom seg rian i gaar
in saa spring den liten smaadreng
seie han tien i fraa.
3. In saa spring liten smaadreng
seie han tien i fraa
her stend fult tone me hærklæde men
aa alle som duvune graa.
4. Aa de va fruga Mendelend
ho ut af vindauga e saag
de æ Falkvor Lomanson
han heve meg altid traat.
5. De taka af meg mit haavugul
dæ set meg ne me bors
enden kjem han en Folkvar Lommanson
han maa meg ikke kenne.
6. Høirer du fruga Mendelin
du tar deg ikke løine
hesten min stend i Alansgari
i dag skal du en røine.
7. Aa de va fruga Mendelin
ho slo sin neve mot bor
va han heime Tostein Davisson
du lyste ikke slik or.
8. Dæ va Falkvor Lommanson
han jores i haandi sterk
saa tok han fruga Mendelin
aa sette paa sin hest.
9. Aa de va naa den liten smaasvein
han agta kje lenger aa lite
saa tok han salen naggelen ne
aa la paa øsen de gvite.
10. De va Falkvor Lommanson
han saag seg at ivi hær
etter kjæm Tostein Davitson
vorherre ver i mi fær.
Ekstra opplysninger