[BIN: 1210]

Folke Algotsons bruderov.
Falkvor Lommansson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Telemark .

1. Å høyrer du fruva Vendelin
hot eg talar ti deg
va de mæ din vilji
at du brøt troen mot me.
2. De va Falkus Lommansson
han troe so hart i tilje
han trugar presten ti vigje seg
anten han vi hell ei.
Ekstra opplysninger