[BIN: 1209]

Folke Algotsons bruderov.
Falkvor Lommansson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .

 Heim kom Tostein Davidson
mæ [sunde salar og] tome
Falkvor han spilar i [heio nor]
[alt mæ si] rosens plome.
Ekstra opplysninger