[BIN: 1208]

Folke Algotsons bruderov.
Falkvor Lommansson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1846 av M. B. Landstad etter Anne Lillegård, Eidsborg, Lårdal, Telemark.

1.Ded var aarle om Morgun
Soli hon ryr i Dalar
up stende Falkvor Lommanson
legge paa forgylte Salar.
Riddaren vaagar Live fer si Jomfru -
2. Ut keme honoms kære Moder
feller hon taarir paa Kinn
hori aktast du hen idag
du Falkvor kære Sonen min.
3. Höyre du ded min kære Moder
ded er meg no aller vesst
eg vil no taka atte Vivet ded
som Tostein Davidson hev fest.
4. Ded var Falkvor Lommanson
han seg utaf Garde burtreid
ded grodde ki Grasi paa 15 Aar
der hans graa Gangare steig.
5. Ded var Falkvor Lommanson
han kom seg ridand i Gaard
in saa springe den liten Smaadreng
segir han Tidend ifraa.
6. In saa spring den liten Smaadreng
segir han Tidend ifraa
her stende fult toni med herklædde Menn
alle som Duvune graa
7. Ded var Fruga Mendelin
hon ut igjennom Vindauga saag
ded er no Falkvor Lommanson
han hev meg længstom traatt.
8. De taka af meg mit Hovudgull
[og sete meg med nedre Bordsende
kem han in Falkvord Lommannson
han maa meg inki kenne].
9. De taka af meg mit Hovudgull
og bind up med Striki smaa
kem han inn [Falkvord Lommannson
han maa meg inki] sjaa.
10. In kem Falkvor Lommanson
med röde Gullband i Hende
helsar til Fruga Mendelin
saa vel eg deg no kennær.
11. Höyrer du Fruga Mendelin
du skal deg no enki löyne
Hestane stænde i Adelsgaard
idag skal du en röyne.
12. Höyrer du Fruga Mendelin
du skal deg ki no saa dylje
Hestane stande i Adelsgaard
idag skal du meg fylgje.
13. Ded var Falkvor Lommanson
han gordest i Haando sterk
han tok Fruga Mendelin
og sette'a paa höyan Hest.
14. Det var Falkvor Lommanson
han lyfter paa högan Hat
farvel Tostein Davidson
og hav no tusin god Nat.
15. In saa spring den liten Smaadreng
og segir han Tidend ifraa
ute er Falkvor Lommanson
reiser af med unge Brud vaar.
16. Up vaknad Tostein Davidson
han ropar iver al sin Gaard
de stande up alle mine gode Hofmenn
klæd dikkon i Brynjune blaa.
17. Höyrer di alle mine gode Hofmenn
de klæ dikkon uten fals
de kenner vel Falkvor Lommanson
ded er no ein Vaagehals.
18. Silde var ded om Sondags Aften
da kveste dei sine Spjut
aarle var ded om Mondags Morgon
da reid dei Her-Kempur ut.
19. Ded var Falkvor Lommanson
han saag seg att ivir Hær
etter keme Tostein Davidson
vor Herre vær i mi Fær.
20. Dei möttes upaa Demanheidi
uti saa tykk ein Gnyr
Branden beit og Brynja sleit
stod Röykin alt up under Sky.
21. Dei möttes upaa Demanheidi
uti saa tyk ein Moi.
Soli fek einki paa Heidane skine
for Röyken af Manneblodi.
22. Dei stridde der i Dagar
og vel i Dagane tvaa
atte stod Tostein Davidson
hans Folket det falt ifraa.
23. Heimte reid Tostein Davidson
med mange Mennar og saare
Falkvor spilad för Bergi nord
alt med sin keraste kaate.
24. Heimte reid Tostein Davidson
med mange Salar og Tome
Falkvor spelar fer Bergjo nord
alt med si Rosens Blome.
25. Ded var no Tostein Davidson
han sörjir no ei saa saart
her er no saa mange dei stolte Jomfrugur
som Sjönnune fylgjer naat.
Ekstra opplysninger