[BIN: 1206]

Folke Algotsons bruderov.
Falkvor Lommansson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark.

1. De va Falkus Lommanson
de va hånoms støste kvie
han blev fra sin festarmø dreven
den tid 'en var so liten.
- Riddaren vågar en live sitt for ei jomfru-
2. De [va Falkus Lommanson
de va hånoms støste] harm
[han blev fra sin festarmø dreven
den tid] han var et barn.
3. De va då Tostein Davidson
han lete ti bryllaups bera
de va då Falkus Lommanson
han lete seg ringsko gjera.
4. De [va då Tostein Davidson
han lete ti bryllaups] reie
de [va då Falkus Lommanson
han lete] sine1 hestar skormeite.
1si'
5. [De va då Tostein Davidson
han lete ti bryllaups] bjoe
[de va då Falkus Lommanson
han lete sine hestar] ringskoe.
6. De va då Falkus Lommanson
han springe på gangaren grå
de va då hånoms liten smådreng
han springe deratta på.
7. Inn so kjæme den liten smådreng
å seie han tiend ifrå
her kjæm ei hoffær i vårs går
å adde mæ brynja blå.
8. Her kjæm ei hoffær i vårs går
å adde hev2 ringskodde hestar
å so rider no dei
at jori den tiss breste.
2
9. De va fruva Venisli
ho tok dei ore iagt3
de æ Falkus Lommanson
han hev meg lengji um-sagt.
3hun tok de oren iagt
10. De takje av meg mitt hovegull
setje meg iblandt anna kvendi
å kjem en inn Falkus Lommanson
han må meg inkji kjenne.
11. Inn kom Falkus Lommanson
mæ sværi i horri hende
han helsa ti fruva Vendeli
mæ rødegullband ikring hendi.
12. De va då Falkus Lommanson
han lutte over brede bor
han talar ti brure
eitt skjemtan or.
13. De va då fruva Vendeli
ho renner4 tårir på kinn
mange dei gjør ette frennundes5
å tykkes det siden være ilde.
4hæne rennest
5frennunde
14. Skamm so fari den unge brugom
so liti han tor freiste6
han sto attafyr den høielofts dør
då brure av gari reiste7
6driste
7ho steig ti hesti
15. Skamm [so fari den unge brugom
so liti han tor] våge
[han sto attafyr den høieloftsdør
då brure] ho rei av gari.
16. Fredagjen å laurdagjen
då slipar Tostein sitt svær
tileg8 um måndags moroen
rider han i Falkus fær.
8tilegt
17. Dei møttes no i heio nor
mæ myr å mykjen gnyr
branden beit å brynja sleit
å røyken sto undi sky.
18. Dei møttest [no i heio nor
mæ myr] å store moi
branden [beit å brynja sleit
å røyken] sto av bloe.
19. Heimte rie Tostein Davidson
mæ sjuke mennar å såre
men Falkus han spilar heio nor
alt mæ si brure kåte.
20. Heimte [rie Tostein Davidson]
mæ brotne salar å tome
å Falkus [han spilar heio] nor
alt mæ si rosensplome.
21. Bryllaupe heve me drukkji
å brure den hava me mist
so såre syrgjer Tostein Davidson
som fuglen9 på lindekvist.
9tartelduen
Ekstra opplysninger