[BIN: 1204]

Folke Algotsons bruderov.
Falkvor Lommansson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Anne Bruhær, Mo, Telemark .

 De va Tostein Davidson
for han va kungens frænder
han fester a fruva Vendelin
for han gav 'a gull i hendi.
Ekstra opplysninger