[BIN: 1201]

Folke Algotsons bruderov.
Falkvor Lommansson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Aslaug Midbøen, Fyresdal, Telemark.

1. De va' Tostein Davidson
han ville ti bryllaups bjoe
å de va' Falkus Lommansson
han let sine hestar ringskoe.
-Riddaren vågar han live sitt for ei jomfru -
2. De va Tostein Davidson
han lete [ti bryllaups] laga
de va Falkus Lommansson
[han let sine] hestanne taka.
3. De tek av meg mitt h[ovugull]
å [set på meg] silkjelue
[kjæm han inn Falkus Lommannsson]
han helsar meg for ei frue.
4. [De tek av meg mitt hovugull
de setje de på anna] kvendi
[kjæm han inn Falkus Lommansson
han] må [meg inkje] kjenne.
5. Kjem han inn Falkus Lommansson
på tili der han stansar
hass augo gjekk allermest
der fruva Vendelin vankar.
6. Tvy so vorre den unge brugom
so lite han tore freiste
attafor dynni der løynde han seg
mæ hass unge brur reiste.
7. [Tvy so vorre den unge brugom
so lite han tore] våge
[attafor dynni der løynde han seg
mæ hass unge] brur reiste av gare.
8. Måndagjen å tysdagjen
då slipa Tostein sitt svær
tileg um møkedagsmorgoen
so frie va' Tosteins fær.
9. Mitt upp den døemanns hei
der de slagje sto
soli fekk ikkje skine på
for røyk utav manneblo.
10. Heim rei Tostein Davidson
mæ brotne salar å tome
å Falkus spilar i heio nor
mæ si rosensplomme.
11. De va Falkus Lommansson
han rei ette heio ne
so spila hesten unde Vendelin
som kåte bukkekje.
12. De va' Falkus Lommansson
han rei ette heio nor
so spila hesten unde Vendelin
som kåte bukkeblo.
13. De va' Falkus Lommansson
han trør so hart i tilje
so trugar 'en presten te vigje seg
um han de so nauigt ville.
14. Bryllaup heve me drukkji
å bruri so heve me mist
so såre syter Tostein Davidson
som fuglen på lindekvist.
Ekstra opplysninger