[BIN: 1198]

Alv ligg i Øresund

Oppskrift 1913 av Aasmund T. Rui Nordbø etter ukjent sanger, Telemark .


1 Hr. Alv han lader de
snekker jôre for han
vil en sjörover vare.

2. Hr. Alv han lader
de snekker ha for han
vil baade röve og ra.
3. Hr. Alv han ser sig ud
saa vide han ser
de Skibe som monne
skride.
4. Hr. Alv han sprang
i fremre stavn han
ser de Skibe fra
Kobenhavn. Hiset
ser jeg de kogger ni det blir
mit gods som er deri.
5. Hr. Alv han sprang i
en liden baat saa rode
han de kogger i mot.
godmorgen godag i raske.
mænd og hvor agter
i i havnen ind.
6. Vi agter alt i den havnen
ind hvor vi allerhelst
kan Mindre Alv finde.
7. Hvad vilde i Mindre
Alv jöre Alt om i kunde
han op söge.
8. Hans svende ville vi
hugge og slaa og han
selv legge vi bollerne
paa.
9. Hvad vilde i give den
mand som eder kan
vise Mindre Alv.
10. Og han vil vi give guld
og sölv og peng saa
mange han have vil.
11. Ja her skulde i Mindre
Alv finde saa liden
seier i av mig skal
vinde.
12. Her op Her op i raske
drenge i hugger sönder
baade baug og strenge.
13. Hr. Alv han hogge til
han var mo han sto
i femten Kjempers blo.
Der kan tidend til Rostok in
der bleknad so mangt et
Rosenkind.
14. Der gret ekjar og der gret
barn du ha blive Auglet
av den skadelig alv.
Ekstra opplysninger