[BIN: 1197]

Alv ligg i Øresund

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Torleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .

1. Alv han later de snekker gjøre
for han ville ein sjørøver være.
- Kjenner I Alv -
2. Ja Alv han (later de snekker) bo
for han vill' baade røve aa ro.
3. Ja Alv han sprang i fremre stavn
han saag de koger fra Kjøbenhavn.
4. Hisset ser jeg de koger ni
det bliver mit gods som er deri.
5. Ja Alv han tog en liden baad
so rodde han de koger imod.
6. Guddag, guddag I raske himmenn,
hvor skulde I i havnen ind.
7. Vi agter os i den havnen inn
hvor vi allerhelst konde Mindre Alv finde.
8. Hvad vilde Mindre Alv gjøre
at om I kunde ham opsøge?
9. Hans svenne vilde vi hugge og slaa
og han selv lægger vi bolterne paa.
10.Ja her skulle I Mindre Alv finne,
so liten seier I af mig vinde.
11.Her upp, her upp i raske drenge
og hugge sønder baa tong aa trende.
Ekstra opplysninger