[BIN: 1196]

Alv ligg i Øresund

Oppskrift udatert av ukjent samler etter ukjent sanger, Andebu, Vestfold .

1. Hr. Alv han er en edeling
både te' stevne å så te' ting.
2. Alv han står i frammerstavn
han ser di kaggær fær Kjøbenhavn.
3. Alv han ser ut'i sjø'n så vide
han væit de stigær som skjipene monne skride.
4. Hisset ser jei di kaggær ni
de blir mett gods som der er ut'i.
5. Han sætte sei alæine i båt
å så ror han di kaggær imot.
6. Væl møtt, væl møtt raske hovmenn
hårre ville I ut'i havn'æ.
7. Vi seiler os te dæn havn'æ inn
hårre vi snaræst hr. Alv finner.
8. Å ville I da gi dæn mann
som Er hr. Alv vise kan.
9. Vi vi' gi hannom gull å søl
pænningær så mang'e han ha vi'.
10.Å gav'e å skjænk ske han ei lede
snekken me æll sin ganske rede.
11.Kjære hovmenn å ville I Alv gjør'e
om I kunne hannom oppspør'e.
12.Hans svenner dem vi' høgge å slø
hannom lægger vi sjøl dæn bøltær på.
13.Her skulle I mei Minder Alv finne
så liten seier I a mei vinne.
14.Væl opp, væl opp I raske dræng'e
I høgger sunn både tau å stræng'e.
15.Hr. Alv han høgg te han var mo
han sto i fæmten riddæres blo.
16.Så tok han ælle di kaggær ni
å seilæ dærme te Danmark fri.
17.Å der kom tien'e te Rostock inn
der blæknæ så mangt ett rosenkinn.
18.Der gråter ænker æ der græter børn
dem har han gjort fatti dæn ska'eli'e ørn.
Ekstra opplysninger