[BIN: 1193]

Vreta klosterrov

Oppskrift udatert av L.M.Lindeman etter Tostein Reiarson Gvåle, Tuddal, Hjartdal, Telemark .

  1. Magnus va Kongje i Sverige
han aatte dei Døttan to
og dem va baade unge og smaa
da dem falder Moderen fra.
-Saa vide leika de Helta saa vide ivi Svergje -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO No. Musikksaml. Eske 203 ms. 2456 Vreta Klosterrov