[BIN: 1191]

Dagmars død

Oppskrift> 1918 av T. Hannaas etter Olav Eivindsson Austad, Sætesdal .


(So va han ute å rei, Kongen. So sendte da bo ett' 'an då hu sille gjere barsøl. Hu doe å brauseng. So skunde han seg. De fydd' 'o treddeve Svende)

1. men då han kåm ti Ringeris bru
då red den Herren aleine
(Då han kåm då heinm'te,
då va 'u dø
Han vekkte henni uppte)
2. Upp sto drånningen Dagmor
hendis øine var blodige røde
"Nådige herre o Konge Valdemål
kvi gjør du mig denne møie?"
3. Ha eg inkji um søndagjen
mi silke-erma at meg satt
so ha eg kji turrt lee den kvide
o hatt so vond a natt.
(So sa 'u de mæ 'an at han sille take lille Kjersti ti viv)
4. Eg tager inkji lille Kjerti ti viv
ei heller nogen jordiske terne
5. Tager du inkji l.K. ti viv
ei heller n.j.t.
so skal du reise til Portigall
alt etter så bisk en væren.
(So va den so rollige? vonde
Hu het Baigjær . So vill' n da sku beslå landi sikke mæ jenn. ()
6. "Kor skal mi so meget jern få
at vi kann våres lande beslå"
7. "Da bonde skal roste på Kol o ve
o da borgare dai sku betale den sme
Det vorder henne Baingjær

Ekstra opplysninger

Orig.ms. BFT Hannaas 410, s. 37-39 (NFS, kopi) Overskrift Dråningen Dagmor.