[BIN: 1190]

Dagmars død

Oppskrift udatertCatharinus Elling etter ukjent sanger, Flatdal, Telemark .

1. Dronning Dagmar ligger i Ribe syg,
udi Ringsted monne de hende vente,
og alle de fruer i Danmarken
dem lader hun tilk seg hente;
udi Ringsted hviler Dronning Dagmar
Ekstra opplysninger