[BIN: 1189]

Dagmars død

Oppskrift udatertCatharinus Elling> etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Dronning Dagnar ligger i Ribe syg
udi Ringsted monne de hende...
---Dagmar.
Ekstra opplysninger