[BIN: 1188]

Dagmars død

Oppskrift 1907T. Hannaas etter ukjent sanger, Austad, Sætesdal .


(Han va i Krig. So fekk han vite a Dronningi va sjyk, laag paa bånseng.
Han skiende seg hem)

1. da fydde o treddive svende
men då han kom te Rikeri bru
då red den herre alene.
(Ho var død han vekkte henne upp)
2. Upp stod dråningen Dagmor
Hendes øine var blodige røde
Nådige herre og konge Valdemål
Kvi jor du meg denne møde
(Overstreket)
3. Ha eg inkji om sundajen mi silkerma at meg satt
so ha eg kje lee den kvide å hatt so von ei natt.
4. "No skal du tage lille Kjersti til viv"
(Ho sigjer at han skal take "teke lite Kjersti til viv")
5. Jeg (eg) tager ikke lille Kjersti te viv
ei heller nogen jordiske terne.
6. Tager du ikke l. K. til viv
ei heller nogen jordiske terne.
So skal du reise til Portigall
alt efter så bisk en væren.
(Då han hadde vore te Portugali
ette so vond ei dronning
Ho vil slaa landi med jarn)
7. Kor ska mi so mykje jenn
"Hvor skal vi so meget jærn få
at vi kann våris lande beslå?"
8. "Da bonde ska kaste på kol å ve
å da borgara dai ska betale den sme."
"Dråningen Dagmor" va det ettå kvært værs)
(Mamma kunde heile visa)

Ekstra opplysninger

Orig.ms. BFT. Hannaas 417, s. 16-19 (NFS, kopi) Overskrift Dråningen Dagmor.