[BIN: 1187]

Dagmars død

Oppskrift 1915 av Gunnhild T. Kivle etter Eivin Aasen, Seljord, Telemark .

1. Aa de va Valdemar
Danekongen til Dagmar s baare han
tren og det va liten Kirsten bolde
hun ragde ham haaden ejen
-Udi Ringsted hviler draaningen Dagmar.-
2. Og hör i min herre og konge prud
i tör ikke klage aa kvinde for
i havet faaet en sön i dag
ær skaaret af Dagmars side.
3. Jeg beder eder alle jomfruer og möe
jeg beder eder ver og alle i beder
en bön for dagmars sjæl at hun
maate med mig tale.
4. Saa falde de ned paa deres knæ
saa mange som der var inde for
mendelig bön og kongelig graad
lad Dagmar sig levende finde.
5. Dronning Dagmar reste sig op paa
baar hendes öine var blodige röde
Min ædelig herre kong Valdemar
hvi jorde de mig den möde.
6. Dog ingen tör vel reddas for mig
jeg haver ei andet misjort en
at mine uleselig smaa
jeg haver om sondagen snört.
7. Den förste bön jeg beder nu
den undes mig som eg tenker alle
fredlyse men den giver i ifred
og lös alle fanger af lenker.
8. Den anden bön jeg beder om
den ær eder selv til fromme
i tager ei Bengerd udi uleselig
hun ær saa besk en blomme.
9. I tage liden Kirsten til eders
viv hun ær saa baald en jomfru
men falder det andenledes
i haand da kommer i mig i hu.
10. Den förste bön i beder mig om
den under jeg eder saa jærne
men jeg tager ei liten Kirstin
til viv heller nogen verdens tærne.
11. Vil ikke i tage liden Kirstin
til viv eller nogen verdens tærne
saa farer i til Portugal alt
efter saa besk en værne.
12. Min ædelig herre nu har jeg talt
vil mer af mig i vide der
sider Gus engle i Himmerik
de maa fast efter mig lide.
13. Nu ær det tid jeg farer her fra
jeg maa ikke lenger dvæle
Himeriks klokker de ringe
for mig mig længes til frome sjæle
-Udi Ringsted hviler draanig Dagmar.-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. Rikard Berge CCLXVIII, s. 70-73. TFM Dronning Dagmars død