[BIN: 1186]

Dagmars død

Oppskrift 1913 av Johanna Berge etter Svein Rui, Fyresdal, Telemark .


Ho gjore barsöl aa so blei dæ allt
værre aa værre
-Udi Ringste hviler dronning Dagmar -

1. De ledte henne ut, de lette henne inn
Jo lengre jo værre
aa blive dæ inkje onno raa,
so sende bo ette vor herre.
2. Den eine rykte salen a bjelken ne
aa den aen sette up te aa rie
Aa hann rei so fort
som den ville fugl monne flyge.
3. Da sågn 'n kongjen Dagmars dreng kom
rians so resste kongjen heim ti droningji.
4. Vil du kje take liti Kjersti ti viv
ei heller noko verdens terne
So reiser du deg ti Portogal
etter den beske verne.
Dæ va ein aen vise Hann resste ti Portugal aa tok den vonde. Ho var eitt troll.
"Æ du vonde smaa
Helvete sko du vente
Men æ du snille mæ bonni mi
Bea sko eg fe sjeli di
Tongt æ dæ aa trö dansen onde möllen.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. Rikard Berge CCLIII, s. 35f. TFM overskrift Dronning Dagmars død

Svein Rui, Jarsberg Manum, frå Kleivgrenn i Fyresdal.