[BIN: 1182]

Dagmar og junker Strange

Oppskrift 1913 av Torleiv Hannaas etter Svein Tveiten, Bykle,
Setesdal, Aust-Agder.
.

1. Hott æ de fy ein den sorte mann
som rie sin gangar på kvitan sand.
- I dag sigler junkar Strangji
mot a skjøn 1) dronning Dagmøy-

1) jomfru
2. Kjære mi jomfru du tala kji so
for de æ den herren som du ska få.
3. Nei eg vi kje hava den sorte mann
men du Strangji du sit'e so fast i mi hond.
4. O Strangji h(an) snudde sitt skjip umkring
h(an) siglde ti bakars i mote-vind.
5. O Strangji h(an) strama sitt segl
-------------------------------
Ekstra opplysninger