[BIN: 1181]

Dagmar og junker Strange

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Aasne Spokkeli, Fyresdal, Telemark .

1. Æ ska' no eg ti Beiarland fara
- Mæ mange forgyllandes fløy -
åtte klæepar de må eg have.
-So sigler junkar Strangjim at hente jomfru Dagmøy -
2. Kungen hev seg ein fiskardam
der hentar langt flere enn kungens land.
3. (Kungen hev seg) eit fiskardikji
(der hentar langt flere enn kungens) rikji.
4. Då dei kom sigland ti land
då kom kungen rennand på hvidan sand.
5. Hot æ de for ein skjåge svein
som spretter gjura kring hestebein.
6. Kjære mi Dagmøy du snakk inkje så,
de æ den herren du ska få.
7. Gud gjæve eg ha vori på min faders land
å havt han herr Strangjil på min arm.
8. (Gud gjæve eg ha vori) i (min faders) rikje
å havt han herr Strangji innved min sie.
9. Strangji han drog sin kåri blå,
so hoggje han kungen i lytinne två.
10.No heve skjøn Dagmøy 1) forsvunni sin harm
kvær nått sove ho på Strangjils arm.
1) forvundet
11.No heve skjøn Dagmøy forvunni sin kvide
kvær nått sove ho 2) mæ (Strangils) sie.
2) ved
Ekstra opplysninger