[BIN: 1179]

Draumkvedet

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdatter (Kolberg), Lårdal, Telemark .

1. Vi' du høyre eg kvea vi'
um dei kåte drengjir
um en Olav Åknison
som burte vore så lengje.
-Å månen skin å vegunne dei fadde vie -
2. Presten stende for altaren
å les upp tekstinne sine
Olav Åknison stend i kyrkjudynni
å fortele draumanne sine.
3. [Eg la meg ne um joleftan]
sterke [svevnen fekk
vakna 'kji før um trettandagjen
folkji] i kyrkja [gjekk].
4. Å no hev eg fari Gjæddarbroi
ho æ både vi å brei
å vassa hev våssemyranne
no hev eg sluppe dei.
5. [Så] kom [eg meg te Gjæddarbroi
ho] hekk [så høgt i vinde
sunde] gjekk [mi skarlakenskåpe
å neglann av] kvor den [fing].
6. Hanen gol å hunden gjødde
å stuten stanga
inkje slapp eg av gjæddarbroi
førdomanne dei fadde vrange.
7. Så kom eg meg te monno dei
dei vrei sine hendar i blo
Gud nåe dei fatike sålinne
som flyter deildir i skog.
8. Så kom eg meg te bonno dei
dei vrei sine hendar i blo
Gud nåe dei fatike sålinne
dei banna burt faer å mor.
9. Å sæl er den i denni heimen
dei fatike gjeve brau
dei tar 'kje ræddas i auro heimen
for horske hundegaul.
10. Å sæl [er den i denni heimen
dei fatike gjeve] sko
dei tar ikkje sine føtar slite
på kvasse tynnemo.
11. Så kom der ei hær her norate
å den kom riands så hart
fyre rei grutte gråskjeggje
alt mæ sin svarte hatt.
12. Så kom der ei hær her sunnate
å den kom riands så frikst
fyre rei sante såle-Mikkjel
å ette rei Jesum Krist.
13. Å no hev eg vore upp unde sky
[å ne att på havsens] bunnar
[den som vi mine fotspor fygje]
dei[lær kje av blie] munnar.
Ekstra opplysninger