[BIN: 1178]

Draumkvedet

Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter Tone Marteinsdotter (Kolberg), Lårdal, Telemark .

1. E la me ne om Joleftan
stærke Svemnen eg fek
e vakna kje atte før om Trettandagjen
daa Folkje i Kjyrkja gjek.
-Maanen skjen og Vegune dei falle via -
2. Naa hæv æg fare Jæddarbroe
ho æ baae vi aa brei
aa vassa hæv æg Vaassemyrane
men naa hæv æg sluppi dei.
3. Sæl æ den i denne Heimen
dei fattike gjeve Brau
de tar kje ræddas Auroheimen
for haarske Hundegaul.
4. Sæl æ den i denne Heimen
di fattike gjeve Kaan
di tar kje ræddas i Auroheimen
for kvasse Stutehaan.
5. Daa kom eg meg te Maanno dei
dei vrei sine Hændar i Blo
Gud naae dei fattike1 Saaline
som her kun' for Ronine raa.
1uleselig
6. Saa kom eg mæg te Baanne dei
dei vrei sine Hændar i Blo2
Gud naa dei fattike Saaline
dei banna bort Far aa Mor.
2dei sto saa høgt paa Glo
Ekstra opplysninger