[BIN: 1177]

Draumkvedet

Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter ukjent sanger, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Aa æg hæv vori up ette Skjy
aa neette um Havsens Bonnar
aa den som mine Fotspor ska fygje
han ler ke taablie Monnar.
2. Kom æg mæg at Gjæddarbroe
den hængjer saa høgt i Vinde
aa den va fast me Kroker slægji
aa Nagla paa korje tinde'.
3. Saa kaam æg mæg te Orman aa paadda
dei haaggjest me kverandres Kjæfte
aade va sandeleg Sjyskinde
dei ville horanden ægte.
4. Saa kom eg mæg Manne dei
gjek barføt paa bare Gloe
Gud naade dei syndige Saaline
ha'e flytta deild i Skogje.
5. Saa kom æg mæg te Vaatni dei
der Isan' va bronne blaa
men Gud skaut meg saagod i Hugjen
eg vendte meg derifraa.
6. Saa kom æg mæg te Pilegrims Kyrkje
der va meg ingjen kjænd
bære mi gamle Sjukmo'r
med røde Guldband kring Hænde.
7. Saa kom æg mæg te Pilegrims Kyrkje
der va meg ingjen go
bære mi gamle Sjukmor
hu gav meg nye Sko.
8. Sæl æ den i denne Heimen
den fattike gjeve Klæe
han tar inkje i anne Heimen
korkje vibre hell skjæve.
9. De va meg den fyste Utreisa
æg drog gjennom Tynnerskog
sonde laut mi Skarlags Kaapa
va ny daa æg hemat te foer.
10. E drog gjennom Tynner Skog
de va meg den andre Utreisa
aa sonde gjek mi Skarlags-Kaapa
aa Naglan a korje Fot.
Ekstra opplysninger