[BIN: 1176]

Draumkvedet

Oppskrift 1914 av Torleiv Hannaas etter Hæge Kilan, Lårdal, Telemark .

1. Han la seg ne um joleftan
sterke svevnen han fekk
vakna kje fyrr um trettandagjen
folkje ti kjyrkjunne gjekk.
-De va han Olav Åkeson som sove heve so lengji -
2. Presten sto for altere
o las upp tekstinne sine
o Olav sto i kjyrkjedynni
o fortålde draumanne sine.
3. Eg hev vore høgt uppunder skjy
o ne att i jupe dalar
o trøst o bære den arme mann
som i mine fotspor ska fara.
Ekstra opplysninger