[BIN: 1175]

Draumkvedet

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Ingebjørg Vislandskosi, Skafså, Mo, Telemark .

1. Vi' du lye eg kvea kann
eg kve om dei nyte drengjir
eg kve om Olav Aaknise
som sovi hev'e so lengji.
-Maanen skjin'e
aa vegjine fedd'e vie -
2. Eg la meg ne om joleftan
aa daa sov eg so lengji
eg vakna kji fyrr om trettandagjen
daa fuglane skok vengjir.
3. [Eg la meg ne om] joleftan
eg sterkan svevnen fekk
[eg vakna kji fyrr om] trettandagjen
daa fokkji i kjyrkja gjekk.
4. Aa de va' fysst utreisa mi
igjenom ein tynnyre-mog'e
eg sleit sond'e mi skarlakskaapa
aa hui av kvor min fot'e.
5. Aa de va' are [utreisa mi]
[igjenom] ein tynnyre-ring
eg sleit sonde mi [skarlakskaapa]
aa hui av kvor min fing.
6. Ormen sting'e aa bikkja bit'e
aa stuten han stend aa stangar
(der) kjem ingjen ivi Kjeddarbroi
fe domane fedd'e vraange.
7. Ingjen fug'le fyke so høgt
som graaluva mæ si' ongar
aa ingjen orm'e sting'e so vondt
som falske mannetongur.
Ekstra opplysninger