[BIN: 1172]

Draumkvedet

Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Margit Tveiten, Grungedal, Vinje, Telemark .

1. Eg la meg ne om joleftan
sterknan svevnen eg fekk
eg vakna kji fy om t[rettandagjen]
daa fokkji i kjyrkja gjekk.
2. Presten han stend'e paa predikstolen
aa les upp tekstine sine
aa Olav han sit'e paa kjyrkjemuren
fortel om droumane sine.
3. Eg hev vori upponde skjy
aa neatt paa havsens bonnar
den som mi' fotspor fygje
han lær kji av blie monnar.
4. Eg [hev vori upponde skjy]
[aa neatt paa] havi svarte
den som [mi' fotspor fygje]
han maa kji hav' kaavehjarta.
5. Der æ heitt i helviti
heitar' hell noken hyggje
der hengde dei paa ein tjørukjetil'e
aa bryta niri ein presterygg'e.
6. Some for ivi Grimaraasen
aa som' ivi skaalestraand
men dei som for ivi Gjaddarhylen
dei kaam so vaate fram.
-Ja maanen skin'e
aa vegjine fedde so vie -
7. Eg hev gjengji Gjalarbroi
aa der va' krokane paa
verre va' dei gaglemyrane
Gud bære den dei sko gaa.
8. De va' mi fysste utreise
igjenom den tornemog
sond'e va' mi skarlakskaape
aa neglan' av kvor min fot.
9. Sæl æ den i fødeheimen
den fatike gjev'e konn
han tar inkji berføtt gange
paa kvasse heklemo(g).
10. Sæl æ [den i fødeheimen]
som fatik'e gjev'e brou
han tar kji ræddas fe hondeglam'e
- - - -
11. Der saag eg meg ti paradis
der va' ingjen eg kjende
berre 'o gudmo' mi
mæ roue gull i haando.
12. Der møtte eg dei ormane tvo
- - - -
de va' dei sønduge systkjini
som ville kvorare egte.
Ekstra opplysninger