[BIN: 1171]

Draumkvedet

Oppskrift 1907 av Rikard Berge etter Tone Tormodsdotter Nuten, Lintveit, Brunkeberg, Kviteseid, Telemark .

1. Presten han sto paa predikstolen
aa la ut tekstine sine
aa Olav han sat i kjørkjeskruve
aa fortaalde draumane sine.
2. Eg hev gjenge Gjeddarbrui
ho æ baade bratt aa brei
vadt so hev eg Vaasemyran
aa sluppe hev eg dei.
3. Eg hev [gjenge Gjeddarbrui]
ho henge so haagt mæ vinde
ho æ all mæ jønno slegjen
aa krok paa kvor den tinde.
4. Olav va i vokstro vene
voks upp som ein seljutein
far aa mor de ont' 'n væl
fe han va fødd utiheim.
-Aa de va Olav Oknison
som heve [sovi so lengji] -
5. Ormen stakk aa podda beit
aa stuten stend aa stangar
den som sko gange Gjeddar[broi]
han maa kje vera banga.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CI, s. 91f (NFS, kopi). med overskrift Draumkv.

Merknader: Etter str. 4 står L = 4 (=) folkji i kjyrkjune gjekk. 7 = L. 8 = L. 14 havsens bonde (=L); etter str. 5 står ("Jørfe gode, eg veit far konn sita han, aa halde paa i de uendelege"). Om Tone Nuten er opplyst at ho var født i 1823.