[BIN: 1171]

Draumkvedet

Oppskrift 1907 av Rikard Berge etter Tone Tormodsdotter Nuten, Lintveit, Brunkeberg, Kviteseid, Telemark .

1. Presten han sto paa predikstolen
aa la ut tekstine sine
aa Olav han sat i kjørkjeskruve
aa fortaalde draumane sine.
2. Eg hev gjenge Gjeddarbrui
ho æ baade bratt aa brei
vadt so hev eg Vaasemyran
aa sluppe hev eg dei.
3. Eg hev [gjenge Gjeddarbrui]
ho henge so haagt mæ vinde
ho æ all mæ jønno slegjen
aa krok paa kvor den tinde.
4. Olav va i vokstro vene
voks upp som ein seljutein
far aa mor de ont' 'n væl
fe han va fødd utiheim.
-Aa de va Olav Oknison
som heve [sovi so lengji] -
5. Ormen stakk aa podda beit
aa stuten stend aa stangar
den som sko gange Gjeddar[broi]
han maa kje vera banga.
Ekstra opplysninger