[BIN: 1167]

Draumkvedet

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Torbjørg Ripilen, Mo, Telemark .


a

1. Eg la' meg ne om juleftan
sterkan svevnen eg fekk
eg vakna kji upp førr um trettandagjen
når folkji1 o kyrkja gjekk.
-Månen skine å vegjine fedde vie -
1fokkji
2. Presten han stende på prædikstolen
han les upp tekstine sene
å Olav han stænd i kyrkjedynni
han fortel um droumane sene.
3. Dei æ so våte dei gaglemyran
dæ tor' dei ingjen gange
endå hægre gjæddarebrui
ho tist uppi skyi hange.
4. Bikkja bit'e å katten klorar
å stuten stænde å stangar
(gløymt en linje)
å domane fedde vronge.
b
1. Eg for meg uppte mæ sky
å neatt1 mæ havsens bonnar2
den som vi fygje fotspori mine
lær kji av blie monnar3.
1nete
2bunnar, bunne
3munne
2. Eg for meg [uppte mæ sky]
å neatt4 mæ hafsens vatt'e
den som [vi fygje fotspori mine]
lær kji av blie hjarta.
4nete
3. Eg va meg eigong på Bjærdingens5 hald
eg strei der mæ ei løve
løva trådde meg under seg
å reiv meg mæ sine kløver.
5 Bjærtingjens
Ekstra opplysninger