[BIN: 1163]

Draumkvedet

Oppskrift 1857 og 1859 av Sophus Bugge etter Aslaug Askedalen, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Dæ kom ei fær norate
dæ totte meg vera visst
fyri rei sante såle-Mikkjel
å sjav han Jesum Krist.
- På Gjæddar bruinne der ska' domanne stande-
2. Så såg eg ei fær sunnate
dæ totte meg vera vest
fyre rei gamle Grutte gråskjeggji
han rie på svarte hest.
3. Eg kom meg te syslehuse
der va' syslinne inne
de totte eg va' alle fælaste
i raue bloe di kinna.
4. ---------------
han bar eitt bån på armen sin
å vassa i jori te knes.
5. Eg ha' meg eigong eitt lite bån
eg ville 'kje mæ dæ kanne
derfor må eg i denne heimen
lie den store vande.
6. Eg kom meg på isen
den va' båte grå å blå
Gud skaut dæ i hugjen min
eg vendte meg derifrå.
7. Eg vendte meg derifrå
eg tok på høgre håndi
så såg eg inn i paradis
i dei vene låndi.
Ekstra opplysninger