[BIN: 1160]

Draumkvedet

Oppskrift 1840-åra av M.B.Landstad etter ukjent sanger, Telemark .

1. Æg va meg eigaang utregst
æg helt i Dynne Ring
sonde va mi Skrl. Kaape
aa Neglan ta kvorjum Fing
2. Æg va mæg eigaang utrejst
æg steig ivi Duratraa
sonde va mi Sk.Kaape
aa Neglan ta kvor Taa.
3. Æg saag mæg einom Drengjen den
dæ va dæ fyste æg vart ve
liten Smaasvein bar han ti Fangje
aa gjæk i Jori te Kne.
4. Æg saag mæg einom Drengjen den
dæ andre æg vart ve
liten Smaasvein bar han i Fangje
aa gjæk i Bloi te Kne.
5. Der kom færi norate
dæ tottes æg væra værst
fyri rei Grutte Graaskjeggje
hen rei paa svarten Hest.
6. Der kom færi sonnate
de tottes æg væra bedst
fyri rei Sancte saale Michael
(næste Jesum Christ)
han rei paa kvitan Hest.
7. Dæ va S(anc)te saale Michael
tok han te aa rie
aa daa skolv alle Sjæle
som Aaspelauv for Vinde.
8. Æg sko sein seia Daamo min
om dæ kan nytte Drengjer
om en Olaf Aakneson som hæve sovi saa længie.
Ekstra opplysninger