[BIN: 1159]

Draumkvedet

Oppskrift 1840-åra av Olav Grasberg etter Anne Lillegård, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Vi du mæg lye eg qvæa kan
alt om dei kaate Drænjr
alt om en Olav Aakneson
som sove heve sa lænje.
- Maanen skjn aa Vejune dei falle vie -
2. Eg la meg ne om Joleftan
sterkan Svevnen eg fek
eg vakna kie fe om Trettandajen
Folkje te Kjörkjune gek.
3. Eg vakna kje fe om Trettan Dajen
Soli ho rye i Lie
daa salar Olav ut fjottan Folen
aa vil at Kjörkjune rie.
4. Presten han sto fe Altaren
aa las up Textine sine
Olav Aakneson stend i Kjörkje Dynni
fortele Droumane sine.
5. Eg hæve vore baate up mæ Sky
aa ne at mæ Havsens Bonnar
den som mine Fotspor vi fye
han lær kje av blie Monar.
6. De va mæ den fyste utreisi
eg dreg i giænom Tonne Ting
sonde lout mi Skarlags Kaape
aa Naglen af kvor min Fing.
7. De va mæ den andre utreisi
eg drog igienem Tönner Mog
sonde lout mi Skarlags Kaapa
aa ny e heimate for.
Jedarbroi
8. Kiæm og mæg at Manno1 dei
de blei mæg daa fyste ve
lite Baan i Fanie bar
giek i Jori alt unde Kne.
1Manne
9. Kjem eg meg at Mann dei
ha Hændan utav Blo
Herregud söndige Saaline
hae flutte deild i Skog.
10. Kjæm eg mæg at Podda aa Ormmen
dei hoggje verandre i Skjæfte
de va sandeleg Syskjni
dei vil hinaen nægte.
11. Kjæm eg mæg at Bonno dei
di stoge so högt paa gloe
Herre gud söndige Saaline
dei ha Bana bort Faer og Moer.
12. Kjæm eg mæg at Jeddar Broi
ho hænge so högt i Vinde
ho va fast mæ Krokar sleji
aa Nagle mæ kvorjom Tinde.
13. Bikia beit aa Ormen stak
aa Stuten sto aa stanga
eg slap ikje af Jedarbroi
fe Domane dei kom vraange.
14. Her kjæm i fær her sonnate
aa den rei naa so tvist
fyri St.saale Mikjel
ete kom Jesom Christ.
15. Her kjæm ei fær her norate
den rei naa so qvast
fyri rei Grutte Graasiæje
alt mæ sin svarte Hat.
16. Gjænje hev eg Jedarbroi
ho tose uponde Skyi hange
vassa hev eg Vossemyran
aa Vejne falle lange.
17. Sæl æ den i denne Heimen
den fatike gjæve Klæi
han tar inkje i annom Heimen
qvorkjen bibre hel siæve.
18. Sæl æ den i denne Heimen
den fatike giæve Kon
han tar inkje i anom Heimmen
rædas fe Stuttehon.
19. Sæl æ den i denne Heimen
den fatike giæve Sko
han tar inkje bærföte gange
i qvase Tynermo.
20. Kjæm eg mæg at Pilegrims Kjörkje
der va meg injen Man kjænd
bare mi goe Gudmoer
mæ rödegulband ikring Hænde.
21. Kiæm eg mæg te Pilegrims Kjörkje
der va meg inje Man go
bare mi snille Gudmoer
ho gav meg nye Sko.
22. Kjæm eg meg at Votno dei
der Isanne bronne blaa
Gud skout mæg so got i Hujen
eg vænte meg derifraa.
23. Rest eg mæg paa Betlarstigjen
eg vente meg paa mi høgre Haand
daa saag eg ini Paradis
utivi dei vene Laand.
24. Sæl æ den i denne Heimen
den fattike gieve Brou
han tar inke rædas i anom Heimen
for store Hondegoul.
- Maanen skjn aa Vejne dei falle vie -
Ekstra opplysninger