[BIN: 1158]

Draumkvedet

Oppskrift 1847 av Hölje Nirisen Gaange etter , Seljord, Telemark
.

  Eg lae meg om Joleftaen
sterke Svevn eg fek
vakna ikje for Trettandajen
Folkji i Kjörkune jek.
- Dæ va en Ola Okneson som sove heve saa længje-
Ekstra opplysninger