[BIN: 1157]

Draumkvedet

Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter Anne Lillegård, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Vi du meg lye e kvea kan
alt om dei kaate Drengjir
alt om en Olaf Haakinson1
som sovi hæve saa længji.
-Maanen skjin aa Vægjine dei falle vie -
1Aakne-
2. E la meg ne om Joleftan
aa daa sov eg saa længje
e vakna kje for om Trettandagjen
daa Fuglane skok sine Vengjer.
3. Eg la meg ne om Joleftan
aa stærkan Svemnen fek
æg vakna kje for om Trettandagjen
Folkje i Kjørkjune gjik.
4. Eg vakna kje for om Trettandagjen
Soli ho rø' i Lie
daa salar Olaf ut fljotan Folen
han ville at Kjørke rie.
5. Presten sto for Altaren2
les up Textine sine
Olaf Haakenson stænd i Kjyrkedynne
fortæle han Draumane vie.
2Predikstolen
6. Æg hæv vøri upette3 me Skjy
aa neat paa Havsens Bonnar
den som mine Fotspor ska fygje
han lær kje a blie munnar.
3'ponde
7. De va meg den fyste Utreise
eg drog gjennom Tynnermog
sonder laut mi Skarlagskaapa
va ny e heimate foer.
8. De va meg den are Utreise
eg drog gjennom Tynnerring
sonde laut mi Skarlags Kaapa
aa Naglen a kor min Fing.
9. De va den are Utreisa
e drog genom Tynnerskog
sonde gjek mi Skarlagskaapa
aa Neglan a korje Fot.
10. Kjæm e meg aat Manne dei
dei blei naa fyste ve
lite Baan i Fangje bar
gjek i Jore alt oponde Kne.
11. Kjæm e meg aat Manne dei
hæv Hændar otor Bloe4
Gud naade di syndige Saaline
ha' flytta deild i Skogje'.
4gjek berføt paa bare glo'e
12. Kjæm eg me aat Gjæddarbro'e
ho hængje saa høgt i Vinde
ho va fast me Krokar slægje'
aa Nagle me korjom Tinde.
13. Bikja beit aa Ormen stak
Stuten so aa stanga
eg slap ikje af Jæddarbroe
før Domane dei kom vraange.
14. Der kjæm ei Fær her sonante
der rei naa saa vist
fyre rei st.saale Michel (Mikjel)
ette kom Jesum Christ.
15. Der kom ei Fær her norante
den rei naa saa kvast
fyre rei Grutten Graaskjægja
alt me sin svarte Hat.
16. Gjængje saa hæv e Gjæddarbroe
o tost 'ponde Skye hange
aa vassa saa hæv eg Vaassemyrane5
Vægane faldt saa vrange6.
5Vossemyrane
6Domane faldt saa mange
17. Sæl æ den i denne Heimen
fattike gjeve Klæe
den ta'r inkje i are Heimen
korkje vibre hel skjæve.
18. Sæl æ den i denne Heimen
fattike gjeve Sko
han tar ikje barføt gangje
i kvasse Tynnarmo.
19. Kom æ meg at Pilegrimskjrke
de va me ingjen Mand kjendt
bære mi goe Sjukmoer7
med røe Guldband kring Hænde.
7Gumoer
20. Saa kom e meg te Pilegrimskjrke
der va meg ingen go
bære mi gamle Sjukmor
hu ga meg nye Skor.
21. Saa kom e meg aat Vaatno
der Isane brunne blaa
Gud skaut meg saa godt i Hugjen
eg vendte meg derifraa.
22. Reiste e meg paa Betlarstigen
vendte meg paa mi høgre Haand
daa saag eg ind i Paradiis
utivi dei vene Laand.
Ekstra opplysninger