[BIN: 1156]

Draumkvedet

Oppskrift 1840- åra av M.B.Landstad etter Maren Ramskeid, Kviteseid, Telemark .

1. Olaf han va i Voxtern1
han va som ein Selljuronne
Far aa Mor dei ont en væl
ifra en tala konne.
1voxtrun
2. Olaf han va i Voxtern
han va som ein Seljuteine
Fair aa Moir dei ont ho væl
fraa en kom i denni Heimen.
3. Han la sæg ne om Joleftansqvællen
den stærkan Svevnen fæk
han vakna inkji för om Trettandagjen
daa Folkje i Kyrkjun gjæk.
- Aa dæ va Olaf Aaknesonen som sovi hæve saa længje -
4. Han vakna kje för om Tr(ettan)dagjen
daa Solli ran i Li
idag vil æg te Kyrkjune
fortællje vil æg Draumo mi.
- Dæ va o.s.b.
5. Han vakna kje för om Tr(ettan)dagjen
daa Soli ran i Lii
daa salar han ut fljotan Folen
aa la paa dei forgjylte Milir
- Dæ va o.s.v.
6. No stænde du för2 Altraren
aa læg ut Texten din3
saa stænde æg i Kyrkjedynni
fortællje vil æg Dramæn min.
2Gak no dæg te, 3) dine, 4) aa fortæle Dr.mine
Æ drøimde
7. Fyst va æg i Uttexti
æg for ivi Dyrering
sonde va mi Skarlakenskaape
aa Neglan a kvor min Fing
- For Maanen skjine aa Vægjene fadde saa vie -
8. Saa va æg i Uttexi
æg for ivi Dyretraa
sonde va mi Sk(arlakens)kaape
aa Neglan a kvor mi Ta.
9. Aa Gjeddarbroi den æ vond
aa inkje go aa gange
Bikkjune bite aa Ormane sting
aa Stutæne stænd aa stangar
- For Maanen skjine etc.
10. Der saag æg dei Ormane tvei
dei hoggje kvorara i Kjæfte
aa dæ va Syskjenboni i denni Heimen
dei mone kvorare ægte
11. Æg hev gjængje Voxmyren
dæ hæv kje stai mæg nokon Grund
no hæv æg gjængje Gjeddarbroi
mæ rapa mod i Mun.
12. Sæl æ dei i Foesheimen
den fattike gjæve Skor
han tar no inkje bærfötte gange
paa kvasse Heklemoe.
13. Aa sæl æ den i F(oesheimen)
den fattike gjæve Rug
han tar inkje somloug gange5
paa höge Gjeddar Bru.
5væra
14. Aa sæl saa æ en i F(oesheimen)
den fattike gjæve kaan
han tar inkje ræddas paa Gjeddarbroi
fe kvasse Stute Hon.
15. Sæl æ dei i Föesheimen
den fattike gjæve Brau
han tar inkje ræddas i annen Heimen
fe lie noko nau.
16. Sæl æ den i F(öesheimen)
den fattike gjæve Klæi
han tar inkje ræddas i annen Heimen
anten for Spot hel Hæi.
17. Saa tok æg paa ein Vetters Ti
der Isæne vore blaa
men Gud skaut dæ i Hugjen min
æg vendte der ifraa.
18. Saa saag æg paa ei Vetters Ti
alt paa mi högre Haand
saa saag æg ne te Paradiis
der lyser ivi vie Laand.
19. Saa saag æg mæg te Paradiis
dæ mone mæg inkje bære hænde
der kjænde æg atte Gudmo6 mi
mæ röde Gul paa Hænde.
6)Gulmo
20. Saa saag æg atte Gudmo mi
dæ mone mæg kje bete gange
reis du dæg te Broksvalin
fe der sko Domen stande.
- Maanen skjine aa Vegjene fadde saa vie -
21. Saa mödte æg Mannen
aa Kaapa den va blo
han bar eit Barn onde sin Arm
i Jori han gjæk te Knio.
- I Broksvalin der sko Domen stande -
22. Saa møte æg ein Man
Kaapa den va af Bly
dæ va honoms arme Sjæl i denne Heimen
va trong i Dyre Ti.
- I Broksvalin etc.-
23. Der kom færi norate
dæ tottes æg væra værst
fyry rei Grutte Graaskjæggje
han rei paa svartan Hest.
- I Broksvalin etc.-
24. Saa kom den færi sonnate
dæ tottes mæg væra bedst
fyry rei Sancte saale- Michael
aa næste Jesum Christ.
- I Broksvalin der sko Domen stande -
25. Saa kom den færi sonnate
ho tosse me væra traa
aa fyry rei St. saale Michael
aa Luren onde Armen laag.
- I Broksvalin ...-
26. Dæ va St. saale Michael
han blæs i Luren den lange
aa no sko alle Synde-Sjæline
fram fe Domen stande.
27. Men daa skolv alle Synde Sjæline
som Aaspelauv for Vinde
aa kvor den, kvor den Sjæl der va
dei gret for Syndine sine.
- I Broksvalin ...-
28. Og det var St.saale Mikkjel
han vog med Skaalevigt
saa vog han alle Syndesjælene
hen til Jesum Krist.
29. Saa vaagnede jeg den trettende
omtrent ved Midnatstid
aa Gud bevare en og her
for at vandre i saadan Tid.
- Dæ va Olaf Aakneson som sove hæve saa længje -
30. Saa vaagner jeg om Trettandagjen
af den lange Søvne
det er en Sjælefristelse
at falde i saadan Drømme.
-Aa dæ va etc. -
Ekstra opplysninger