[BIN: 1149]

Draumkvedet

Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Else Li, Öyfjell, Rauland, Telemark .

1. Sæl æ' den i föesheimen
dæn fatike gjeve klæi
han tar inkje i ono væri
lie anten spott hell hæi.
2. Sæl æ' dæn i föesheimen
dæn fatike gjeve sko
[han tar inkje i ono væri]
gange på tynnemo.
3. Sæl æ' dæn i föesheimen
dæn fatike gjeve sau
han tar inkje i ono væri
lye på hundegau.
Ekstra opplysninger