[BIN: 1148]

Draumkvedet

Oppskrift 1874 av Sophus Bugge etter Åse Hallvorsdotter, Seljord, Telemark .

 joleftaen - sterkan
Eg hev vori høgast i sky
å neatt på havsens bott
dær såg eg mi gode gullmor
ho ysta å kinna blo.
-De va en Olaven Åstesonen som hava sovi so længje -
Ekstra opplysninger