[BIN: 1147]

Draumkvedet

Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Hæge Kastedalen, Morgedal, Kviteseid, Telemark .

1. Eg va` meg i ann'heimen
ingjen der eg kjende
der såg eg atte mi sæle gudmoer
raue g[ull] bar ho på hende.
2. Eg va meg i ann'heimen
i mange nettar å trå
dæ veit Gud i himmerik
fy mang ei nau eg såg.
3. Eg hev vatt dei vågsmyrann
dæ stende meg ingjen bunn
no hev eg gjengji Gjallarbrui
mæ rapa moll i munn.
4. Sæl æ`dei i denne heimen
fatike gjeve konn
dei tar ikkje mæ Gj[allarbrui]
ræddas fyr st[utehonn].
5. [Sæl æ dei i denne heimen
fatike gjeve] klæi
[dei tar ikkje mæ Gjallarbrui]
anten bibre hell skjelve.
Ekstra opplysninger