[BIN: 1142]

Draumkvedet

Oppskrift 1840-åra av M.B.Landstadukjent sanger, Telemark .

 Fyryheimen
annan Heimen
vai hev eg Vogsmyran
gamle graa Grutteskg.
Der saag eg dei Ormane tvei
som beit kvorare med Tanne
med sille vera dei Syskenni
som hadde korare banna.
[Der saag eg dei Ormane tvei
som beit kvorare] i Kjefte
ded sille vera dei Syskenbaani
som hadde kvorare ægtad.
Ekstra opplysninger