[BIN: 1141]

Draumkvedet

Oppskrift, udatert, med ukjent handukjent sanger, Telemark .

1. Sæl æ den i denne Heimen
den fatike giæve Rug
han tar inkje rædas i aen Hejmen
ivi høge Jedarbru.
2. Sæl æ den i denne Heimen
den fatike giæve Mat
han tar inkje rædas i aen Heimen
anten fe Spot hel Hat.
3. Eg vakna for om tretan Dajen
alt i so go ei Thi
Peder sala ut Gangaren sin
la paa forgylte Grime
4. Giænje hev eg Jeddarbroi
ho va baate høg aa brei
vassa so hev eg Vosemyran
aa sluppe so hev eg dei.
Ekstra opplysninger