[BIN: 1140]

Draumkvedet

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Aslak Kosi, Øyfjell, Rauland, Telemark .

1. Eg hev gjengji Gjæddarbrui1
ho ligge så høgt i vinde
gångo dei æ mæ jønni slegne
å saum ette kvor den tinde.
1Gjællarbrui
2. Den som vi gange Gjællarbrui
han dømer kje domanne vrange.
Ekstra opplysninger